Un caso de telepatía (Dr. Pavón)

Un caso de telepatía (Dr. Pavón)
Bética (Sevilla). 15-2-1915